Hva vi gjør

Hva vi gjør

IT. INGENIØR.

Vi har bygget opp et globalt nettverk av ansatte for å tilby deg spesialisert kompetanse og løsninger innen IT og ingeniørfag.

Vi benytter anerkjente metoder i prosessen med å matche kandidat til oppdrag, og kan derfor garantere presisjon når vi leverer tjenester for å løse utfordringer.

Vi kan raskt integrere eksperter og tverrkompetente team i din virksomhet, administrere hele tjenesten eller levere komplette produkter og tjenester via våre globale nettverk.

Rekruttering til faste stillinger

Våre rådgivere er DNVGL-sertifisert. Med velprøvde metoder kan vi ta hele rekrutteringsprosessen, fra behovsavklaring til ansettelse. Strukturerte prosesser sikrer at du får presentert riktig kandidat, både faglig og personlig. Dette innebærer blant annet dybdeintervju og testing, før vi velger ut fra de aller beste kandidatene. 

Spesialisering

Våre rådgivere er spesialisert innen spesifikke disipliner og fagområder. Med gode nettverk av kandidater innen IT og ingeniørfag finner vi raskt den kompetansen du til enhver tid trenger. Vi kan også bidra med prosjektadministrative funksjoner.

Prosjektbaserte løsninger

Ofte kan det være en god løsning å leie inn kompetanse til stillinger med begrenset varighet. Vi bidrar gjerne med å finne den rette kandidaten til et bestemt prosjekt.

Outsourcing

Et arbeidsliv i stadig endring og med nye teknologier stiller høye krav til innovasjon og omstillingsevne. Ved å benytte våre globale outsourcing-tjenester kan dere frigjøre ansatte til mer strategisk rettet arbeid, samtidig som vi ivaretar deler eller hele prosessen i verdikjeden din. Til gjengjeld kan du forvente leveranser med global tilnærming, men med lokal ekspertise, høy kvalitet og lav risiko.
Back