Informasjonsteknologitjenester | Modis

Ingeniør

Fornye. Utvikle. Realisere.

I dag preges hele sektoren innen teknologi og industri av nye og spennende omveltninger – frainnovasjon til produksjon.

Nye digitale konsepter revolusjonerer alle deler av industrien. Fenomener som teknologisk samarbeid, AI-applikasjoner og IoT (Internet of Things) skaper nye muligheter.

Modis er i kjernen av dette teknologiske samarbeidet. I dag er det helt avgjørende å jobbe på tvers av fagfelt for å lykkes med innovative prosjekter. Ønsker du å integrere nytenking i dine forretningsprosesser? Da er det avgjørende å fokusere på hvilke talenter som skal til og hvordan kompetansen skal brukes. 

Vi har derfor bygget opp et globalt nettverk med over 18000 ingeniører. Ved å bruke kompetanse i verdensklasse tar de på seg kundenes utfordringer og utvikler grensesprengende løsninger for fremtiden.

Hva vi gjør

Modis Engineering, tidligere Ingeniør Compagniet, har i mer enn 30 år bistått norsk industri med å finne dyktige ingeniører til prosjektbaserte og faste stillinger. Vi har vært med på utviklingen av norsk olje- og gassindustri og maritim sektor. Selskapet har siden 2006 vært en del av Adecco Norge. Som del av Modis er vi mer integrert med et internasjonalt marked der vi kan finne spesialkompetanse til norske virksomheter, eller spennende prosjekter til norske ingeniører som ønsker internasjonal erfaring.     Rekruttering til faste stillinger

Våre rådgivere er DNVGL-sertifisert. Med velprøvde metoder kan vi ta hele rekrutteringsprosessen, fra behovsavklaring til ansettelse. Strukturerte prosesser sikrer at du får presentert riktig kandidat, både faglig og personlig. Dette innebærer blant annet dybdeintervju og testing, før vi velger ut fra de aller beste kandidatene. 

Spesialisering

Våre rådgivere er spesialisert innen spesifikke disipliner og fagområder. Med gode nettverk av kandidater innen IT og ingeniørfag finner vi raskt den kompetansen du til enhver tid trenger. Vi kan også bidra med prosjektadministrative funksjoner.

Prosjektbaserte løsninger

Ofte kan det være en god løsning å leie inn kompetanse til stillinger med begrenset varighet. Vi bidrar gjerne med å finne den rette kandidaten til et bestemt prosjekt.

Outsourcing

Et arbeidsliv i stadig endring og med nye teknologier stiller høye krav til innovasjon og omstillingsevne. Ved å benytte våre globale outsourcing-tjenester kan dere frigjøre ansatte til mer strategisk rettet arbeid, samtidig som vi ivaretar deler eller hele prosessen i verdikjeden din. Til gjengjeld kan du forvente leveranser med global tilnærming, men med lokal ekspertise, høy kvalitet og lav risiko.
Back
Våre eksperter står klare for å hjelpe din bedrift
Maj-Britt Hope LøvaasManaging Director Modis NorwayKontakt vårt team
Vi driver forretninger over hele verden. Vil du vite mer om avdelingen nærmest deg?Les mer om Modis Norge