Informasjonsteknologitjenester | Modis

Informasjonsteknologi

DESIGNE. UTVIKLE. OPTIMALISERE.

Verden går gjennomendigital transformasjon, med nye muligheter for selskaper som er villig til åtilpasse seg.

Digitale nyvinninger revolusjonerer arbeidslivet. Fenomener som teknologisamarbeid i AI-applikasjoner, den fjerde industrielle revolusjon og IoT (Internet of Things) gir selskaper nye muligheter innen produksjon. Modis er i kjernen av samarbeidet som kjennetegner dagens teknologiske utvikling. 
Vi kan bidra med spesialkompetanse slik at du oppnår konkrete forretningsresultater i et digitalt, transformert miljø. Sammen kan vi redusere kostnader, og du får tilgang til vår ekspertise.

Vi har et nettverk av 5 000 kompetente ansatte som snakker over 20 språk. Vår kunnskap om lokale markeder kombinert med global tilstedeværelse gir oss enestående muligheter. I samarbeid med din bedrift kan vi forbedre alle aspekter av IT-prosesser, tjenester, programmer og infrastruktur. Enten du trenger konsulenter eller fleksible prosjektgrupper. Har du behov for tilpassede løsninger leverer vi det også.

Ved å jobbe side om side gjennom hele verdikjeden i din bedrift får vi en direkte forståelse av utfordringene du står overfor. Vi ønsker å lykkes i partnerskap, og vår ambisjon er å alltid gjenkjenne våre kjerneverdier:

 · effektivitet og kvalitet

· fleksibilitet og åpenhet

· konsistens og delt risiko

· forretningskontinuitet og bærekraft

· langsiktige partnerskap[No text in field]

Rekruttering til faste stillinger

Våre rådgivere er DNVGL-sertifisert. Med velprøvde metoder kan vi ta hele rekrutteringsprosessen, fra behovsavklaring til ansettelse. Strukturerte prosesser sikrer at du får presentert riktig kandidat, både faglig og personlig. Dette innebærer blant annet dybdeintervju og testing, før vi velger ut fra de aller beste kandidatene. 

Spesialisering

Våre rådgivere er spesialisert innen spesifikke disipliner og fagområder. Med gode nettverk av kandidater innen IT og ingeniørfag finner vi raskt den kompetansen du til enhver tid trenger. Vi kan også bidra med prosjektadministrative funksjoner.

Prosjektbaserte løsninger

Ofte kan det være en god løsning å leie inn kompetanse til stillinger med begrenset varighet. Vi bidrar gjerne med å finne den rette kandidaten til et bestemt prosjekt.

Outsourcing

Et arbeidsliv i stadig endring og med nye teknologier stiller høye krav til innovasjon og omstillingsevne. Ved å benytte våre globale outsourcing-tjenester kan dere frigjøre ansatte til mer strategisk rettet arbeid, samtidig som vi ivaretar deler eller hele prosessen i verdikjeden din. Til gjengjeld kan du forvente leveranser med global tilnærming, men med lokal ekspertise, høy kvalitet og lav risiko.
Back
Våre eksperter står klare for å hjelpe din bedrift
Maj-Britt Hope LøvaasManaging Director Modis NorwayKontakt vårt team
Vi driver forretninger over hele verden. Vil du vite mer om avdelingen nærmest deg?Les mer om Modis Norge