IT rekruttering

Vi er IT-spesialister som snakker med IT-spesialister.

Alle rådgiverne i Modis har lang erfaring fra sitt spesialistområde og snakker kundens språk. Vi er dedikert til våre spesialistområder, som gjør at vi har et stort kontaktnett og god oversikt over hvor de beste kandidatene er, og hvem som ønsker nye utfordringer når.

 • Vi har gjennomsnittlig 10 år+ erfaring fra IT bransjen
 • Vårt team har ekspert kunnskap på dedikerte fagområder
 • Oppdragsgivere og kandidater får IT faglig sparring
 • Vi diskuterer nye muligheter i forkant med topp-kandidater i bevegelse
 • Fokuserer på det IT markedet etterspør av kompetanse.

Hva skiller IT-rekruttering fra ‘ordinær’ rekruttering?

 • Kandidatdrevet marked med høy etterspørsel
 • IT-rekruttering krever domenekunnskap
 • Vi følger teknologisk utvikling
 • Kandidater krever tydeligere svar, tidlig i prosessen
 • Vi utfordrer kandidater og oppdragsgivere på sine ambisjoner
 • Modis gir oppdragsgivere og kandidater faglig tillit
 • IT bransjen er relativt liten med flere bekjentskaper
 • Vi kjenner miljøene hvor spisskompetanse sitter
 • Modis kjenner IT-bransjen godt

I en særskilt kandidat drevet IT marked bør Oppdragsgiver se utover titler, lønninger og stillingsbeskrivelser for å tiltrekke høyt kvalifiserte IT-fagfolk. De må kunne tilby de samme tingene som gjør oppstartsselskaper og startups så attraktive.

 • Organisasjon og ledelse
 • Spennende prosjekter
 • Kompetanse-deling
 • Fokus på it
 • Meningsfulle oppgaver
 • Kort vei til beslutninger
 • Sterkt eierskap
 • Tydelig visjon
 • Goder og lokasjon
 • Selvstyrte team

Hvordan jobber vi i et kandidatdrevet marked?

Vår erfaring er at passive jobbsøkere, IT-spesialister har det bra der de er i dag, men er åpen for å flytte på seg, men søker ikke aktivt nye jobber. De vet godt de er attraktiv arbeidskraft, har gode vilkår og mange har det fint der de jobber i dag. De profilene får ofte dårlig utbytte av å diskutere en rolle med generalist/ executive search rekrutterer. Modis er den karriererådgiveren. Modis er faglig påkledd til å utfordre på hvilke arbeidsoppgaver og hva de man tenke seg å jobbe med fremover.

Vi har erfart at «innsalget» til passive kandidater er nettopp dette. Dette berører kjernen av vår rolle som IT-rekrutteringspartner. Det er viktig å være tydelig på hvorfor vi kontakter nettopp den kandidaten. De kandidater vi kontakter, vet vi tilfredsstiller alle de tekniske og faglige kvalifikasjoner.

Utfordringen i det neste steg er å motivere og utfordre vedkommende’s nåværende tilfredshet opp mot å vurdere nye spennende prosjekter og oppgaver.

For at Oppdragsgiver og Modis skal få et optimalt samarbeid er det viktig at våre rådgivere får et godt bilde av de spennende prosjektene dere har, hvilke IT-planer der har fremover, It strategien overordnet, visjon, lederskap og faglig utvikling. Stillingsbeskrivelser er viktig, men fra oppstartsmøtet med dere er det visjonen vi vil diskutere. Stillingsbeskrivelser og profilbeskrivelser kommer deretter. Det er viktig at dere historien som dere kan godt, men som vi er nødt til å få, for å være optimalt bekledd for å «selge» Oppdragsgiver til attraktive kandidater.  

IT-rekruttering krever domenekunnskap, helst IT bransje erfaring. Fordi teknologien er i stadig utvikling, vil rekrutteringsjobben også være i stadig utvikling noe som igjen gjør at kandidater krever tydelige svar på teknologier og ambisjoner hos oppdragsgiver. IT bransjen er relativt liten og noen vet noe om ‘hvordan det er å jobbe der’.

IT rekruttering handler om å kontinuerlig bygge kompetanse og nettverk for å kunne rekruttere til spesialiststillinger. Som IT rekrutterer må du vite i hvilke miljø kandidatene befinner seg. Det er essensielt å bygge faglig tillit, gi karriereveiledning og bygge varige relasjoner til hver kandidat vi møter.

Vi er tydelig på hvordan vi jobber. Vi er tydelig på hva som skal til for å lykkes med It-rekruttering i et sterkt kandidat drevet marked. Erfaringen vår viser at det er viktig å gjennomføre hele prosessen for unike rekrutteringsprosesser. Modis forutsetter at oppdrag vi har med våre Oppdragsgiver er eksklusive for Modis.

Det betyr at vi arbeider aldri parallelt med våre oppdragsgivere eller andre rekrutteringsselskaper på rekrutteringer. For å lykkes har vi et ufravikelig krav om å være ansvarlig for en rekrutteringsprosess. Det vil si at Modis er ansvarlig for både aktive og passive søkere. Annonsering er en del av det og Modis må ha kontroll på unike rekrutteringsprosesser/ stillinger.

Vi hjelper dere med å finne de beste IT profilene


Ta kontakt
Kyrre Sveholt
Leder Modis Norge

M: +47 488 94 120
E: kyrre.sveholt@modis.no

Våre eksperter står klare for å hjelpe din bedrift
Kyrre SveholdtClient PartnerKontakt vårt team
Vi driver forretninger over hele verden. Vil du vite mer om avdelingen nærmest deg?Les mer om Modis Norge