Dokumentkontroller til Fornebubanen in Oslo
Tilbake

Dokumentkontroller til Fornebubanen

Ref: 2304465

Fire dager sider
Sted
Oslo
Ansettelse
Prosjekt

Fornebubanen har behov for en dokumentkontroller som kan ivareta dokumenthåndtering i Fornebubanen. Dokumentkontroller vil bli en del av administrasjonsavdelingen og jobbe tett med prosjektstyringsgruppen. Oppgavene vi ønsker utført er i hovedsak knyttet til Pims 365 og Fornebubanens bruk av dette systemet. Oppgavene er i hovedsak håndtering av dokumentasjon, opplæring og bistand av både rådgivere, arkitekter og kommende entreprenører.

Estimert omfang er inntil 100% stilling, og ønsket oppstart er snarest mulig. Varighet av oppdraget er frem til 30.06.2022, med opsjon 1+1. Arbeidsoppgaver:

 • Ivareta dokumentstyring i Fornebubanen
 • Følge opp dokumentleveranser gjennom dokumentplanen og sikre korrekt mottak og kvalitetssikring av dokumentleveranser
 • Besørge korrekt distribusjon av dokumentasjon inn i prosjektorganisasjonen for gjennomsyn og godkjenning i henhold til kravene slik de er nedfelt i styringssystem og i kontrakt
 • Bistå ved opplæring og daglig brukerstøtte i Pims365
 • Skrive og oppdatere prosedyrer og rutiner innen området
 • Kommunisere ut gjeldende rutiner og drive opplæring

Krav til kompetanse, erfaring og egnethet:

 • Relevant utdanning
 • Bred erfaring med gjennomføring av dokumentasjonskontroll i større utbyggingsprosjekter, gjerne fra byggherres side
 • Meget god grunnleggende systemforståelse for prosjektstyringsverktøy
 • Meget gode evner til å kommunisere med både fagpersoner og andre
 • Erfaring fra, og interesse for, å holde opplæring for større og mindre grupper
 • Erfaring fra, og interesse for, å utarbeide gode bruksanvisninger og rutiner
 • Det er ønskelig med erfaring fra Pims365
 • Det er ønskelig med arbeidserfaring i prosjekter med rådgiver som en tredjepart

Søk på stillingen ved å følge linken til vår hjemmeside www.modis.no. Du registrerer deg med navn og adresse og laster inn din personlige CV direkte mot denne stillingen. Søknader behandles fortløpende. Opplever du utfordringer ved innsendelse av søknad eller ønsker ytterligere informasjon kan Christian kontaktes på tlf. 40600074 / christian.asbjornsen@modis.no.

Søknader behandles fortløpende - Vi ser frem til å motta din søknad!