Tilbake

Er du en kommunikativ Product Manager med gründertankegang?

Ref: 2256371

Den 23 October 2019
Sted
Oslo
Ansettelse
Fast stilling

BDO har vokst betydelig de siste årene. Gjennom organisk vekst og oppkjøp har vi tredoblet omsetningen vår siden 2010, samtidig har vi økt tjenestebredden og vår geografiske tilstedeværelse. Nå rigger vi oss for endringene bransjen vår skal gjennom i årene som kommer.

Utvikling og anvendelse av ny teknologi representerer store muligheter for bransjen vår. Digitalisering og automatisering kan for noen virke som trusler for vår profesjon. Vi er mest opptatt av hvordan vi kan yte bedre service til kundene våre ved å ta i bruk ny teknologi på en god måte. Vi skal gi den beste kundeopplevelsen, og har det som rettesnor også når vi skal vurdere investeringer i teknologi. Det er liten tvil om at god og riktig bruk av CRM vil bidra til nettopp å gi den beste kundeopplevelsen.

Hvilket ansvar får du hos BDO:

Vi mener at en god Product Manager har en visjon for produktet sitt, setter retning og prioriterer mellom ulike oppgaver som teamet skal gjøre. Du vil bli en integrert del av teamet og må kunne være tilgjengelig for kjappe avklaringer og prioriteringer, samt en viktig sparringspartner.

I BDO får du muligheten til å lede og delta i flere innovative prosjekter i et ekte og energisk miljø. Vi er opptatt av din faglige og personlige utvikling og tilbyr deg utfordrende arbeidsoppgaver i et faglig sterkt miljø.

I rollen trenger du ikke å ha dyp teknisk kompetanse, men du må ha evnen til å kunne bestille utviklingsoppgaver fra vår partner på utvikling av CRM.

Som Product Manager vil du være ansvarlig for intern og ekstern kommunikasjon på alle nivåer.

Du vil også i samarbeid med leder for Marked bidra til videreutvikling av Salesforce og omkringliggende løsninger. Du vil ha ansvaret for adopsjon og riktig bruk av Salesforce, samt ansvaret for opplæring. Retning og tempo for utvikling av økosystemet vil justeres i samarbeid og dialog med våre produktområder. Du vil delta i hele prosessen fra idé, prosesskartlegging og design til oppfølging av tredjepart, implementering og opplæring.

Du vil være bindeleddet mellom forretning og eksternt utviklingsteam, samt prosjektstyring mot tredjepartsleverandører.

Hvilke kvalifikasjoner bør du ha:

Stillingen krever at du innehar god erfaring og innsikt i CRM/ERP med tilhørende økosystem, samt en bred oversikt over mulighetene løsningene gir og hvordan de best kan utnyttes.

Du må ha en forståelse av hvordan CRM påvirker bedriftens forretning og det er en fordel om du har kjennskap til Salesforce.

Du må være komfortabel med å diskutere løsninger både med forretning og IT, samt trives med å skape enighet og engasjement i samme skjæringspunkt.

Det er ønskelig med høyere utdannelse på universitets-/høgskolenivå, men relevant erfaring kan kompensere for utdannelse. Gode norsk- og engelskkunnskaper er nødvendig. Hvilke egenskaper ser vi etter:

Som person er du både målbevisst og strukturert, med interesse for innovasjon og digitalisering. Du er kundefokusert og evner å sette den beste kundeopplevelsen i sentrum. Du har et åpent «mindset» og en god forståelse av prosess og forretning, samt evne til å se det store bildet.

Du er serviceinnstilt med utpregede samarbeids- og kommunikasjonsevner.

BDO kan tilby deg et ungt og dynamisk miljø med ambisiøse kollegaer som ønsker å lykkes sammen. Ledelsen er lydhør og bruker gjerne organisasjonen som sparringspartner for å finne beste løsning.

Dette gjør at du vil ha mulighet til å påvirke din egen hverdag og hvilken retning selskapet skal i både ved å sette digitalisering på dagsorden og ved å komme med innspill på hvilke systemer det kan være nyttig å implementere.