Programma's voor vroege toegang en marktinzichten | Modis

Programma's voor vroege toegang en marktinzichten

Nieuwe producten zo snel mogelijk en tegen een correcte prijs toegankelijkmaken voor de juiste patiënten is essentieel voor het succes van je product ende voordelen die het biedt voor de maatschappij. In een landschap mettoenemende concurrentie en dalende budgetten voor gezondheidszorg wordt ditechter steeds moeilijker.Wij helpen je je product zo snel mogelijk in de handel te brengen door nuttigemarktinzichten aan te reiken, terugbetalingsdossiers op te stellen, programma'svoor vroege toegang te ontwikkelen, overeenstemming te bereiken tussengezondheidsprofessionals over ziektebeheer of behandelingsrichtlijnen en debehoeften van patiënten, betalers en gezondheidsprofessionals te identificeren.

Flexibele en deskundige ondersteuning van a tot z

Overzicht van diensten 

 • We stellen terugbetalingsdossiers op en zorgen voor de voorbereiding en indiening van aanvragen voor gebruik in schrijnende gevallen en medische noodprogramma's.
 • We volgen de status van je aanvragen op bij de bevoegde overheidsinstanties.
 • We implementeren elektronische platformen voor gebruik in schrijnende gevallen en medische noodprogramma's.
 • We zorgen dat je behandelingen steeds op voorraad zijn.
 • We nemen enquêtes af, verrichten Delphi-studies en organiseren adviesraden.

Onze experts

Ons uitgebreide team consultants heeft ervaring in de academische wereld, de klinische sector en het klinisch onderzoek. Het internationale team biedt schrijfdiensten aan in onder andere het Frans, het Nederlands, het Duits en het Spaans en stelt documenten op volgens erkende normen, zoals FAGG. Daarnaast implementeren we elektronische platformen en nemen we het project- en datamanagement voor onze rekening.

 • Medische schrijvers
 • Kwaliteitszorgmanagers
 • Projectmanagers
 • IT-specialisten
 • Datamanagers

Doelmarkten

Van biotechnologie tot ziekenhuizen en onderzoeksinstellingen: Modis is van vele markten thuis.

 • Biotechnologie
 • Farmaceutica
 • Medische hulpmiddelen
 • Consumptiegoederen met hoge omloopsnelheid (FMCG)
 • Levensmiddelen en diervoeder
 • Diagnostiek
 • Onderzoeksinstellingen
 • Universiteiten
 • Ziekenhuizen

Ondersteundende IT Tools

Voor elk project zijn andere manieren van samenwerking en andere vormen van kennisuitwisseling vereist. We zijn vertrouwd met alle standaardtools, en nog veel meer. 

De technische experts van Modis zetten een elektronisch platform op voor je bedrijf om de uitvoering en coördinatie van programma's en enquêtes inzake vroege toegang te stroomlijnen.

Back

Belgische pionier in kankertherapie vertrouwt op Modis voor medisch noodprogramma

Kernactiviteiten van de klant 

De klant is een Belgisch farmaceutisch bedrijf dat zich bezighoudt met de ontwikkeling van oncologische geneesmiddelen. 

Hoe Modis meerwaarde creëerde 

Het bedrijf wilde een medisch noodprogramma opzetten in België, maar beschikte niet over de nodige middelen. Daarnaast wilde de klant een elektronisch platform ontwikkelen waarop artsen patiënten kunnen inschrijven voor het programma en behandelingen kunnen aanvragen.

Modis stelde een projectteam samen met een wetenschappelijke schrijver, een datamanager en een projectmanager. De schrijver stelde de verplichte documenten op voor de overheidsinstanties.Na goedkeuring ontwikkelde het IT-team van Modis een elektronisch inschrijvingsplatform. Daarop kan de klant patiënten toelaten en behandelingen aanbieden via een gecentraliseerde interface. Dankzij onze oplossing kan de klant nu patiënten met onvervulde medische behoeften behandelen. Dat gebeurt overigens volledig elektronisch en verlicht zo aanzienlijk de administratieve last.

 

Contacteer ons