Real-world evidence | Modis

Real-world evidence

Door middel van real-world evidence krijgen lifesciencebedrijven, betalers en clinici meer inzicht in populaties, zorgpatronen, de resultaten van behandelingen, de veiligheid van geneesmiddelen en de ziektelast. Dit bevordert de besluitvorming inzake de vergunning voor het in de handel brengen van nieuwe geneesmiddelen, alsook hun toegankelijkheid en terugbetaling. Onze experts analyseren bestaande gegevens en zorgen ervoor dat je organisatie dergelijke real-world data optimaal kan benutten.

Volledige outsourcing

Ons team regelt projecten inzake real-world evidence van a tot z: van het ontwerp en de uitvoering tot de bekendmaking van de resultaten in domeinen als oncologie, hematologie, oogheelkunde, cardiologie en neurologie. Beschikbare oplossingen:

 • RCR-onderzoeken (retrospective chart review)
 • observatieonderzoeken (Fase IV)
 • registers in samenwerking met artsen en apothekers

Ons multidisciplinaire team heeft jarenlange ervaring in medisch schrijven, medische consulting, klinische activiteiten, statistische analyse en projectmanagement.

Onze experts

Je mag rekenen op de professionele ondersteuning van experts die net als wij bijzonder veel waarde hechten aan vertrouwen, een nauwe samenwerking en uitmuntendheid.

 • Bedrijfsconsultants gespecialiseerd in naleving van wettelijke verplichtingen en kwaliteitszorg
 • Assistenten voor klinische proeven, onderzoeksmedewerkers & projectmanagers
 • Statistici
 • Publicatieschrijvers
 • Congrescoördinatoren
 • Publicatiemanagers
 • Web-disclosurecoördinatoren

Doelmarkten

Van farmaceutica tot medical devices: Modis is van vele markten thuis.

 • Farmaceutica
 • Medische hulpmiddelen

Ondersteunende IT Tools

Voor elk project zijn andere manieren van samenwerking en andere vormen van kennisuitwisseling vereist. We zijn vertrouwd met alle standaardtools, en nog veel meer.

 • eCRF
  Modis kan een elektronisch Case Report Form opstellen voor jouw studie.
 • We ontwikkelen ook platformen voor gegevensverzameling om geaggregeerde medische gegevens en patiëntgerapporteerde uitkomsten te bundelen.
Back

Modis levert real-world evidence en data over nieuwe leukemiebehandeling om terugbetaling te hernieuwen

Kernactiviteiten van de klant

Het bedrijf is een wereldwijd farmaceutisch bedrijf dat een leukemiebehandeling produceert.

Hoe Modis meerwaarde creëerde

Om de terugbetaling van de behandeling te kunnen hernieuwen diende de klant binnen de drie jaar real-world evidence af te leveren over het gebruik en de doeltreffendheid van de behandeling voor de Belgische populatie.

Onze projectmanagers hielpen de klant bij het opzetten van een Fase IV-studie in België om de vereiste gegevens te verzamelen. Deze studie werd volledig gecoördineerd door Modis-experts met verschillende specialisaties, zoals wetenschappelijk schrijven, projectmanagement, sitemanagement en -monitoring, databeheer en statistiek. Daarnaast ontwikkelden we een platform voor elektronische dataverzameling.

Dankzij onze ondersteuning slaagde het bedrijf erin de vereiste gegevens binnen de drie jaar te verzamelen en werd de terugbetaling van de behandeling hernieuwd.

Contacteer onze expertise owner