Is jouw carrière nog ‘on track’?

is jouw carrière nog 'on track'?

Posted 01 October 2019

Carrière maken? Sommigen denken dan spontaan aan de ladder opklimmen. Maar in de praktijk verlopen veel carrièrepaden anders. Belangrijk is dat je je carrière monitort en bijstuurt, wanneer het niet de juiste kant opgaat. Allemaal in functie van je doelen, natuurlijk.

Wie helpt jou om te bekijken of je nog ‘on track’ bent en zo nodig, knopen door te hakken en actie te ondernemen? Als talentmanager bij Modis doet Deborah Gelfged (bijna) niets anders. Ontdek hier wat de begeleiding bij Modis precies inhoudt.

In de vijftien jaar dat ze actief is binnen de Adecco-groep waarvan Modis deel uitmaakt, heeft Deborah Gelfged al een impact gehad op talloze carrières. Vijf jaar geleden werd ze Talent Manager. Sindsdien volgt ze Modis consultants op vanaf het moment dat ze het contract ondertekenen. Ze brieft hen voor hun eerste opdracht en legt uit waarvoor zij verder op haar kunnen rekenen.

Die opvolging, hoe verloopt dat?

Deborah:Over een jaar bekeken ontmoeten onze consultants hun talentmanager op diverse tijdstippen. Aan het einde en/of het begin van het jaar kijken we samen naar het voorbije en het komende jaar. Tijdens deze ‘end-year performance review’ nemen we het werk van de consultant onder de loep om te zien of zijn doelstellingen bereikt zijn. We bespreken samen ook de doelstellingen voor het volgende jaar, zowel wat betreft de huidige opdracht als voor zijn verdere carrière. Op dit moment bekijken we ook de verwachtingen van de consultant en stippelen we zijn of haar carrièrepad verder uit.

Op basis hiervan wordt samen bekeken welke opleidingen belangrijk zouden kunnen zijn voor de medewerker. Midden in het jaar is het tijd voor een ‘mid-year review’, een evaluatiegesprek.

Belangrijk is dat we kijken of alles goed verloopt in de huidige opdracht en: of we de doelstellingen al dan niet moeten bijstellen. Tussen die twee belangrijke momenten - end-year en mid-year - zien we elkaar nog en houden we contact via telefoon/e-mail.

Hoe houd je voeling met ‘de werkvloer’?

De talentmanager is voortdurend ‘connected’ met de medewerker. Maar ook met de klant voor wie de medewerker aan de slag gaat. Want op de werkvloer is die talentmanager vaak niet aanwezig. Daarom polst zij/hij geregeld bij de opdrachtgever naar zijn ervaringen met de medewerker. Want ook die feedback is belangrijk om te weten of je ‘on track’ bent.

Ook op de werkvloer hebben we een belangrijke rol, want voor de klant zijn wij de contactpersoon. Voor elk evaluatiemoment organiseren we een vergadering met de klant om zijn feedback te vergaren.

Uiteraard is de feedback van de klant wel eens negatief. Zowel klanten als kandidaten kunnen ook onrealistische verwachtingen hebben. Dan is het aan de talentmanager om die verwachtingen bij te sturen.

De consultant begeleiden betekent ook: het hem openlijk zeggen wanneer zijn verwachtingen niet realistisch zijn. Het gebeurt ook dat consultants zichzelf onderschatten. En dan is het onze taak om hen ‘op te trekken’ en hen te laten zien welk potentieel ze nog in zich hebben.

Haal je soms kandidaten uit hun comfortzone?

Jawel, als ze een duwtje in de goede richting nodig hebben (lacht). We laten onze medewerkers graag doorgroeien naar nieuwe functies. Daarvoor organiseren we assessments, zowel voor hun verdere ontwikkeling als voor hun rekrutering voor een nieuwe functie.

Tijdens zo’n assessment laten we de consultant rollenspellen doen, vertrekkend vanuit bepaalde situaties. Voor sommigen is dit geen makkelijke oefening. We laten hem of haar ook een persoonlijkheidstest uitvoeren. Tijdens de debriefing achteraf moeten zij ook open zijn over hun voorkeuren, keuzes, gedrag en reacties.

We hadden het al even over opleidingen. Wat is mogelijk?

Voor opleidingen werken we samen met diverse partners. Daarbij focussen we vooral op soft skills. Maar ook voor hard skills is training mogelijk. Die wordt afgestemd op het career path van de medewerker. Kennisdeling organiseren we via zgn. sharing sessions. En we vullen ook onze online opleidingsbibliotheek, de ‘trainingcatalogus’ aan.

Maak je wel eens een drastische carrièreswitch mee?

Niet zo vaak. Maar het gebeurt wel eens. Een van mijn consultants die gespecialiseerd is in clinical data management besliste van de ene dag op de andere om het roer om te gooien en tuinier te worden. Dat was altijd al zijn tweede passie (lacht).

We bespreken samen ook de doelstellingen voor het volgende jaar, zowel wat betreft de huidige opdracht als voor zijn verdere carrière. Dan bekijken we ook de verwachtingen van de consultant en stippelen we zijn of haar carrièrepad verder uit.

Is je carrière on track?

Is je eigen carrière nog ‘on track’? Overweeg je een nieuw traject in life sciences, IT of engineering?

Ga eens grasduinen in de vacatures