Kennisdeling, brandstof voor je carrière | Modis

Kennisdeling, brandstof voor je carrière

Posted 12 November 2019

Een goede reden om te kiezen voor een projectmatige carrière? Je steekt er zoveel van op. In de eerste plaats, door de verschillende projecten waaraan je meewerkt. Telkens weer anders, telkens weer een manier om bij te leren binnen je vakgebied. (Of zelfs om ook een ander vakgebied te leren kennen.) Maar dé brandstof die je ontwikkeling aan de gang houdt, is kennisdeling. Hoe dat precies in zijn werk gaat bij Modis, lees je hier.

Iemand met een duidelijke visie over - en een groot hart voor - kennisdeling is Niels De Meirleir, Senior Project Manager Life Sciences. Deze bio-ingenieur en doctor in chemical engineering ging vier jaar geleden aan de slag bij Modis als projectmanager.

Een van zijn stokpaardjes: een cultuur bevorderen waarbij kennis delen de normaalste zaak van de wereld wordt. Want knowledge sharing kan bijna permanent gebeuren, via interne trainingen, workshops en lunchsessies. Even gewoon (en onmisbaar) als eten en drinken, dus.

Voor hem is Modis vooral
“een jonge groep van dynamische en geëngageerde mensen waar iedereen zich thuis voelt. Een bedrijf dat je stimuleert en energie geeft om zelfstandig te werken. Modis staat voor “Make your own path” en begeleidt je hierbij. Perfect voor mensen die graag initiatief nemen en er iets van willen maken. Je wordt volop ondersteund. Ook door kennisdeling.”

Wie leidt bij Modis je carrière in goede banen?

Niels: “Eerst en vooral zijn er de talentmanagers. Zij staan je bij in je leerproces en bij loopbaanvragen. Bij de teamlead en business unit managers kan je terecht met vragen rond je project en voor hulp bij je G&O’s (Goals & Objectives). Ze volgen je loopbaantraject mee op.”

Hoe zit het met kennisdeling en training?

Met deze vraag komen we bij een van Niels’ stokpaardjes. Kennis delen binnen een bedrijf gebeurt niet vanzelf, stelt hij. Daarvoor moet je de nodige platformen voorzien én het stimuleren. Hij gaat nog een stap verder: het moet aanvoelen als écht deel van de job.

“Binnen Modis werk ik mee aan de Training Academy. Die is opgezet om onze mensen kennis en ervaring te laten delen via workshops, trainingen of - heel informeel - tijdens lunchsessies. Iedereen kan die live bijwonen. Maar je kan ook inbellen van thuis of van bij de klant, bijvoorbeeld. Soms worden de sessies opgenomen en kan je ze herbeluisteren. Zo krijgen nieuwkomers een enorme bron van informatie om zich in onder te dompelen. Wie zijn ervaring liever schriftelijk deelt, die kan terecht in onze interne ‘Wikipedia’ of knowledge base. Daarnaast organiseren we ook externe en interne trainingen.

Staan die trainingen open voor iedereen?

Neem nu de projectmanagers. Die krijgen de kans om deel te nemen aan de jaarlijkse Project Management Training, 36 uur verspreid over 8 dagen. Dit ter voorbereiding op het behalen van een PMI-certificaat (CAPM of PMP).

Niels: “De PMI-training is bekend bij iedereen in ons team. Meestal nemen onze starters hieraan deel. Het is een plek waar hechte banden ontstaan. Afronden doen we traditioneel met een etentje. Daarna is het aan henzelf om zich voor te bereiden op het zware PMI/CAPM examen.”

Sommige trainingen zijn pas mogelijk na een OK van de talentmanager, business unit manager en/of teamlead. Die trainingen zijn specifiek gericht op je functie en afhankelijk van de noden binnen je project. Maar veel kennisdelingsmomenten staan gewoonweg open voor iedereen. Hoe meer zielen, hoe meer vreugd.

De reacties op alle initiatieven van kennisdeling en training bij Modis zijn doorgaans positief.
“Heel positief. De inspanningen worden gewaardeerd!” 

Modis staat voor “Make your own path” en begeleidt je hierbij. Perfect voor mensen die graag initiatief nemen en er iets van willen maken. Je wordt volop ondersteund. Ook door kennisdeling.

Niels De MeirleirSenior Project Manager Life Sciences bij ModisTweet this

Is je carrière on track?

Ben je een professional in life sciences, IT of engineering en zoek je een ‘biotoop’ waar kennis delen even gewoon is als ademen en eten? Vind je gading in onze vacatures

Onze vacatures