Hoe verleg je je grenzen | Modis

Hoe verleg je je grenzen?

Posted 01 October 2019

Grenzen verleggen. Pushing your boundaries. To the limit and beyond. In sport is dat de normaalste zaak van de wereld. Maar is dat ook zo in je carrière? Je opleiding stuurt je in een bepaalde richting. En dan ga je aan de slag. Maar hoe zorg je ervoor dat je niet blijft steken in één job/rol/niche maar verder gaat in je ontwikkeling? Dat begint allemaal bij een manier van kijken. Kijk hier even mee en zie in welke richting je jouw grenzen kunt verleggen.

Een van de grootste uitdagingen in je professionele ‘journey’? Dat is grenzen op te zoeken en durven te verleggen. Grenzen van kennis en ervaring, vakgebieden, bedrijfsculturen, functies en verantwoordelijkheden, … want daar voorbij begint het beleven, het leren en het groeien.

Stap 1: Kijk over vakgebiedsgrenzen

In sectoren zoals life sciences, IT en engineering raken multidisciplinaire teams en cross-functionele samenwerking steeds meer ingeburgerd. Waarom? Gewoonweg, omdat de grenzen tussen vakgebieden steeds meer vervagen. Waar vroeger hogere muren stonden, worden die steeds meer naar beneden gehaald. Neem nu de digitalisering van de life sciences. Een vergaande transformatie met een enorme impact op het totale ecosysteem.

In de life sciences sector zien we almaar meer kruisbestuiving tussen verschillende disciplines. Denk maar aan de link tussen neurologie en immunologie, of een betere wisselwerking tussen basisonderzoek en klinisch onderzoek in de medische sector. Om nog maar twee voorbeelden te noemen.

Insight 1: richt je interesse vooral op grensgebieden en overlappende vakgebieden, want dáár gebeurt het. (En morgen nog meer dan vandaag).

Stap 2: Ga over technologische grenzen

Zoomen we wat verder in op life sciences, dan zien we (bijvoorbeeld) hoe farmabedrijven vandaag vooral onderzoeken hoe nieuwe technologieën waarde kunnen toevoegen. Over welke technologieën gaat het dan precies?

Artificiële intelligentie (AI) moet bijdragen tot een intelligent gebruik van data. Dit kan voor een revolutie zorgen in diagnosticering, het plannen van behandelingen, het monitoren van patiënten en het ontdekken van nieuwe medicijnen.

Internet of Medical Things (IoMT): steeds meer medische apparatuur wordt onderling verbonden. Samen met nieuwe systemen en software vormt dit het IoMT. Daarin zorgen sensoren mee voor een grondige transformatie in de manier waarop patiënten worden gemonitord en behandeld.

Software-as-a-Medical-Device (SaMD): dit is software die een of meer medische functies uitvoert en meestal een onderdeel is van medische hardware.

Blockchain is een krachtige oplossing om data samen te brengen en te delen op een beveiligde, geautomatiseerde en foutloze manier. Zoals gezegd is de uitwisseling van data tussen alle betrokken partijen een belangrijke sleutel tot het nieuwe ecosysteem.

DHZ diagnosticering en virtuele zorg: nieuwe tools voor thuisgebruik die snelle diagnoses mogelijk maken, toegang geven tot 24/7 begeleiding en monitoring en helpen beslissen wanneer interventie van een arts aangewezen is.

Dit zijn nog maar enkele technologieën die in de volgende jaren voor veel vernieuwende projecten zullen zorgen. Projecten die alleen multidisciplinair en vakoverschrijdend kunnen worden aangepakt.

Life sciences en IT? Denk bijvoorbeeld aan:

  • de ontwikkeling van systemen die doseringen aanpassen op basis van data;
  • het monitoren in real-time van de impact van medicijnen;
  • de ontwikkeling van de ‘boom van gezondheidszorg’: een persoonlijk, levenslang gezondheidsrapport waarin alle aandoeningen en behandelingen zijn opgenomen;
  • slimme hubs die gepersonaliseerde medicijnen-op-maat aanmaken via robotica en 3D printing;
  • bioprinting van organisch materiaal voor het helen van lichaamsdelen;
  • het mogelijk maken van preventieve therapie, en zo meer.

Insight 2: grijp elke kans die je krijgt om aan ‘grensoverschrijdende’ projecten mee te werken, op het raakvlak tussen vakgebieden en technologieën. Want zo verleg je ook jouw grenzen.

En wat vertelt de arbeidsmarkt?

Allemaal mooi, maar hoe zit het concreet met het aanbod op de arbeidsmarkt?

Als recruiter bij Modis staat Emily Desmadrille dicht bij de vragen van bedrijven die op zoek zijn naar specifieke kennis en capaciteit.

“Er is meer en meer vraag naar profielen die in twee werelden thuis zijn. Bijvoorbeeld? De klant maakt hoogtechnologische 3D-prints die tot op 1/10 van een mm gedetailleerd zijn. Om die te realiseren is een grote hoeveelheid data nodig. Data die moeten worden geïnterpreteerd, en waar nodig aangepast. Zo hebben we ook life sciences klanten die specifieke IT-kennis zoeken. Dat vloeit in elkaar.”

Stephanie De Partz gaat dan weer over andere grenzen. Zowel in haar carrière als in het project dat ze mee in de steigers zet voor Modis Life sciences. Als master in de archeologie en master na master in management is ze al sinds 2015 aan de slag bij Modis als Business Line Leader. De divisie die ze leidt focust zich op het aanleveren van (para)medische profielen voor ziekenhuizen, rusthuizen, thuiszorg, producenten van geneesmiddelen en medische hulpmiddelen, apothekers, laboratoria en veel meer. Op dit moment zit ze midden in de verkennende fase voor een nieuw project binnen het International Mobility Programme.

“We bekijken de mogelijkheid om verpleegkundigen uit Portugal te laten overkomen. Lukt dit goed, dan breiden we dit ook uit naar andere landen. Uiteraard zou dit een oplossing kunnen zijn voor het tekort aan verpleegkundigen in ons land.”

Zelf zou ze meewerken als Project Manager en coördinator. “Samen met een consultant en in partnership met onze HR Lead, Nicolas Muller. De grootste uitdaging? We begonnen ‘from scratch’ (lacht).” Voor de verpleegkundigen zelf wordt dit natuurlijk ook grensverleggend - en life changing, mogen we wel zeggen.

Impact op je carrière

Bedrijven moeten zich voorbereiden op een multidisciplinaire toekomst, maar ook als professional in life sciences, IT of engineering doe je dat maar beter. Specialisatie is een pluspunt, maar de toekomst is steeds minder aan de one-trick poneys.

De vruchteloze zoektocht van bedrijven naar bepaalde (meer hybride) profielen - liefst met de nodige soft skills en met ervaring in vakoverschrijdend, multidisciplinair werken - laat dit duidelijk zien. De vraag is (veel) groter dan het aanbod.

Insight 3: Je grenzen verleggen naar andere (aanpalende) vakgebieden en technologieën geeft je gegarandeerd mooie toekomstperspectieven.

Hoe verleg je grenzen in je eigen ontwikkeling?

Dat ontdek je in het verhaal van professionals die hun eigen ontwikkeling centraal stellen in hun carrière.

Er is meer en meer vraag naar profielen die in twee werelden thuis zijn. Bijvoorbeeld? De klant maakt hoogtechnologische 3D-prints die tot op 1/10 van een mm gedetailleerd zijn. Om die te realiseren is een grote hoeveelheid data nodig. Data die moeten worden geïnterpreteerd, en waar nodig aangepast. Zo hebben we ook life sciences klanten die specifieke IT-kennis zoeken. Dat vloeit in elkaar.”

Ben je klaar om grenzen te verleggen?

Modis vertrekt van jouw uniek profiel om je inspirerende, uitdagende en leerrijke projecten in life sciences, IT of engineering te presenteren. Echt iets voor jou?

Verken de vacatures