Kennisgeving kandidaten | Modis

Beknopte kennisgeving aan kandidaten over hoe hun persoonsgegevens worden verwerkt en toestemming voor het gebruik van persoonsgegevens voor marketingdoeleinden

Laatste update: Augustus 2019

"Ik ga ermee akkoord dat the Adecco Group mijn gegevens kan gebruiken om mij informatie te sturen over hun activiteiten. Dit kan per post, e-mail, sms, telefoon, sociale media en andere middelen. Ik weet dat ik me op elk moment kan afmelden.”

“Je gaat je inschrijven als kandidaat bij Modis, onderdeel van de Adecco Group. Tijdens het inschrijven verzamelt en gebruikt Modis je persoonsgegevens om onze diensten voor je beschikbaar te maken en voor het beheer van je relatie met ons. Onze Privacy policy legt uit hoe we jouw gegevens gebruiken en welke rechten je hebt.”

Als je ervoor kiest om ons zogenaamde 'gevoelige informatie' te geven wanneer we daar niet om vragen (Dit zijn persoonsgegevens die extra beschermd worden door privacywetgeving. Het gaat dan om gegevens over je etnische achtergrond, politieke overtuiging of levenshouding, lidmaatschap van een vakbond, gezondheid, genetische of biometrische gegevens, seksuele geaardheid en strafblad of vergelijkbare zaken die op jou van toepassing zijn), stem je ermee in dat wij die mogen gebruiken op de manier zoals vastgelegd in de Privacy policy.