Maak kennis met onze slimme specialisten in het vakgebied | Modis

Vakgebieden 

We begrijpen dat u opereert binnen een wereld die in de komende 20 jaar even ingrijpend gaat veranderen als in de afgelopen 200 jaar. En die verandering geeft de aftrap voor de volgende industriële revolutie. Afwachten is geen optie! Als ondernemer moet u zich voorbereiden op de toekomst. Laat u niet verrassen en start nu met de implementatie van uw strategieën voor de toekomst. Bij Modis begrijpen we dat. Stilstand is achteruitgang. Dat uitgangspunt passen we dan ook toe op alles wat we doen voor onze klanten over de hele wereld.

We verbinden de grootste technische talenten ter wereld met elkaar zodat zij kunnen presteren, transformeren en innoveren.

1. Bouwkunde

De bouw is de sector die zich bezighoudt met het produceren van woningen en andere bouwwerken. Bouwkunde omvat de wetenschappelijke kennis en techniek voor het bouwen van elke structuur die bedoeld is voor de bewoning en huisvesting van mensen en hun zakelijke activiteiten. 

Op al onze regiokantoren (Centers of Excellence) in Rotterdam, Zaltbommel en Enter zijn we gespecialiseerd in het ontwerpen, modelleren, berekenen (bouwbesluiten) en tekenen van gebouwen voor de utiliteit en industrie. Onze focus ligt daarbij niet alleen op de nieuwbouw, maar ook op transformatie- en renovatieprojecten.

Kom meer te weten

2. Chemie 

Met de gespecialiseerde kennis binnen de Chemiesector verzorgt Modis Consultancy en Professional Staffing oplossingen op middelbaar/hoger niveau. In de Chemie en de gelieerde procestechniek zijn wij een erkende specialist, die maatwerkoplossingen biedt voor zowel onze klanten als onze professionals. Modis biedt haar opdrachtgevers gespecialiseerde kennis, die voor langere of kortere termijn kan worden ingehuurd.

Kom meer te weten

3. Defensie, Lucht- en Ruimtevaart

Luchtvaart, ruimtevaart en defensie groeien razendsnel. Daarbij heeft deze sector te maken met grote uitdagingen, zoals nieuwe technologieën, digitalisering en toenemende aandacht voor het milieu. Onze specialismen lopen uiteen van product engineering en Information Technology tot supply chain management en kwaliteitsborging.

Kom meer te weten

4. Elektrotechniek

Binnen gebouwen spelen elektrotechnische installaties een primaire en onmisbare rol als het gaat om de dagelijkse bedrijfsvoering. Ze dragen bij aan het gebruik, de veiligheid en het comfort van de gebruiker. Op al onze regiokantoren (Center of Excellence) in Rotterdam, Zaltbommel en Enter zijn we gespecialiseerd in het adviseren, ontwerpen, tekenen, modelleren en voorbereiden van alle mogelijke elektrotechnische installaties voor de utiliteits- en de woningbouw. Binnen de nieuwbouw maar ook bij transformatie- en renovatieprojecten.

Kom meer te weten

5. Industriële Automatisering 

Industriële automatisering is een zeer breed werkgebied. Besturingstechniek is het subdomein binnen de IA dat is gericht op het ontwerpen, programmeren en onderhouden van hardware en software voor de besturing van technische (proces)(water)installaties, machines en apparaten. Op al onze regiokantoren (Centers of Excellence) in Rotterdam, Zaltbommel en Enter zijn we gespecialiseerd in het ontwerpen van de desbetreffende hardware en het programmeren van de software.

Kom meer te weten

6. Installatietechniek

Installatietechniek is een breed vakgebied, gericht op het samenstellen van diverse typen installaties tot één technisch functioneel geheel, met als doel het verbeteren van het welzijn van de mensen die in de betreffende ruimte verblijven. Hieronder vallen airconditioning(koeling), centrale verwarming, heat ventilation, gas, water, sanitair en hemelwaterafvoer. Dit werkveld is verbonden aan de sectoren utiliteit, woningbouw en industrie.

Kom meer te weten

7. Life Sciences  

Het Internet of Things verspreidt zich als een olievlek: via huishoudens, boerderijen, bedrijven en fabrieken over de hele wereld. Drones kunnen helpen bij het bewaken van gewassen en het verjagen van roofdieren. AI-gestuurde systemen bieden nauwkeurig kwaliteitsbeheer en creëren vraagmodellen. Tegelijkertijd biedt de druk van een groeiende wereldbevolking, die ook nog eens hogere verwachtingen heeft van de kwaliteit van geneesmiddelen en de medische technologie, enorme kansen voor die bedrijven die innovatie omarmen.

Kom meer te weten

8. Machinebouw

De machinebouw is gericht op de productie (machinefabrieken), het onderhoud en optimalisatie van machines (productiebedrijven). Binnen deze sector is er sprake van een enorme diversiteit. Naast productie-, verpakkings- en assemblagemachines zien we ook transport- en handlingsystemen voor de producten en diensten die wij dagelijks gebruiken of die anderen gebruiken om ons leven veiliger en gemakkelijker te maken. In Nederland zijn veel bedrijven specialist op hun gebied. En dat geldt zeker ook voor ons!

Kom meer te weten