Trends in de wereld van energie | Modis

Energie

De meeste consumenten weten met welke uitdagingen de energiesector wordt geconfronteerd. 

$35Mld
$420Mld
20%

De marktvraag onderhevig aan plotselinge en hevige schommelingen. De prijzen dus ook. Dit zien consumenten uiteindelijk terug in de benzineprijzen aan de pomp en in de kosten van andere goederen.

De energiesector maakt spannende tijden door. Digitale en technologische innovaties ontwrichten de sector waarbij de grenzen tussen IT, engineering en Life Sciences vervagen. De meeste consumenten weten met welke uitdagingen de energiesector wordt geconfronteerd.

Iedereen weet dat onze fossiele brandstoffen en mijnbouwproducten eindig zijn. We moeten ze op de meest efficiënte manier winnen en inzetten. Daarbij is de marktvraag onderhevig aan plotselinge en hevige schommelingen. De prijzen dus ook. Dit zien consumenten uiteindelijk terug in de benzineprijzen aan de pomp en in de kosten van andere goederen. Research & Development leidt tot verbetering van de ontginnings- en benuttingsefficiëntie, maar dit kost tijd en vraagt enorme investeringen.

Om concurrentievoordeel vast te houden en te vergroten, hebben bedrijven behoefte aan innovatieve ideeën. Voor die bedrijven is het essentieel om nu voor de juiste strategieën te kiezen waarmee de duurzame en commerciële groei wordt veiliggesteld.

De energiesector transformeert. Dat komt door drie belangrijke trends:

1. De digitale revolutie

Digitale ontwrichting heeft invloed op strategieën en bedrijfsmodellen in alle sectoren en bedrijfstakken. Energie is daarop geen uitzondering. De mogelijkheden van digitalisering om afval te beperken en nieuwe winstkansen te creëren zijn aanzienlijk.

Het verzamelen en analyseren van big data zal leiden tot het voorkomen van verspilling tijdens de uitvoering. Variabelen die nu van invloed zijn op het verwerkingsproces, worden weggenomen. Tijdrovende en arbeidsintensieve processen worden geautomatiseerd. Digitalisering maakt het mogelijk om complexe informatie met bovenmenselijke snelheid en nauwkeurigheid te berekenen. Hierdoor ontstaat een nieuwe golf van innovatie op het gebied van transport, energie-efficiëntie en energiewinning.

Bij Modis weten we hoe deskundigheid in IT, engineering en Life Sciences kan worden ingezet om een continue stroom van innovatie te garanderen en innovaties om te zetten in resultaten.

Ons multidisciplinaire netwerk van knappe koppen combineert wetenschap met bedrijfsvoering, technologie en engineering. Onze mensen werken zowel individueel als in een slagvaardig, snel samengesteld team.

2. Productie en veranderende eisen

Nieuwe technieken en digitale innovaties worden steeds belangrijker bij de productie van gereedschappen die in de energiesector worden gebruikt voor exploratie en opwekking. De tools worden digitaal ondersteund. Hierdoor worden activiteiten die traditioneel handmatig of met menselijk bediende machines werden uitgevoerd, sterk verbeterd.

Nationale toeleveringsnetten worden geavanceerder en efficiënter. Ter ondersteuning van de enorme consumentenvraag naar energie voor het opladen van elektrische auto's en de grote hoeveelheid slimme apparatuur, verloopt de distributie vaak via micronetten die huizenblokken en wijken van stroom voorzien.

IT- en engineeringmethoden moeten veranderen om het tempo bij te houden. De Data Centers van Modis kunnen de databases en analyses opzetten en ondersteunen om een breed netwerk van verbonden slimme apparaten in de lucht te houden. Onze ruim 18.000 engineers kunnen garanderen dat de juiste productiecapaciteiten voor gereedschappen, netwerken en industriële installaties voor toekomstige technologieën worden toegepast.

3. De verschuiving naar duurzame energie en kernenergieDe ontwikkeling van geïnstalleerde capaciteit voor duurzame energie blijft de verwachtingen overtreffen. Het Internationaal Energie Agentschap (IEA) denkt nu dat in 2022 de capaciteit van duurzame energie gelijk zal zijn aan ongeveer de helft van de huidige wereldwijde capaciteit aan energie uit steenkool.

Intussen wordt er veel geïnvesteerd in kernenergie, in de hoop dat kernenergie in 2050 voorziet in 25% van de volledige elektriciteitsbehoefte.

Om aan de vraag naar energie uit niet-fossiele brandstoffen te voldoen, zetten bedrijven in de energiesector nieuwe supply chains op, onder andere door zonnecellen en windturbines te produceren. Ook is het belangrijk dat ze het milieueffect van de nieuwe technologie berekenen, inzicht krijgen in het winnen en hergebruiken van grondstoffen en blijven investeren in R&D.

Als uw partner leveren wij graag engineers en IT-specialisten voor het opzetten en bewaken van elektriciteitsnetten en voor het beoordelen van vraag en respons om zo uw efficiëntie te verbeteren. Ook kunnen we ondersteuning bieden bij supply chain management en bij het ontwerpen en bouwen van de zonnecellen en windturbines die nodig zijn om de transitie te realiseren.

Samen een revolutie in de energiesector teweegbrengen

Of u nu individuele consultants voor uw teams nodig hebt of de prototypering van end-to-end wilt uitbesteden aan onze Delivery Centers, wij kunnen een oplossing op maat bieden die in uw behoeften voorziet. Deze oplossingen omvatten:
  • Supply chain management
  • Projectmanagement
  • Planning uitvoering elektriciteitssystemen
  • Opstellen van stroomschema's
  • Bouw van circuits, onderdelen en gereedschappen
  • Elektrotechniek
  • Research & Development
  • Oplossingsarchitectuur
  • Datacenter- en netwerkondersteuning
  • Milieu-effectonderzoeken
In de energiesector is sprake van een bijzondere transformatie als reactie op een veranderende consumentenvraag. Innovaties digitaliseren de industrie, maken de sector milieuvriendelijker en toekomstgerichter. Bedrijven die innoveren, kunnen een gezonde toekomst tegemoet zien.
Onze experts staan klaar om jouw bedrijf te helpen
Michelle SmithCustomer Relationship ManagerNeem contact op
Met vestigingen wereldwijd, helpt Modis jou een vacature te vinden, overal ter wereldGa naar Modis.com