Specialisttjänster & Lösningar

Vårt expertteam skapar de lösningar som du behöver, i rätt tid och inom din budget. Lösningarna specialanpassas till din verksamhets krav och behov inom spektrat IT, Engineering och Life Sciences.

Den här tjänsten utför vi i vårt globala nätverk, Delivery Centers & Centers of Excellence, för att kunna leverera en helt anpassad lösning - onshore, nearshore eller offshore.

Det beror helt på dina behov.

Delivery Center i fokus: IT Support & Monitoring

Land: Frankrike
Ort: Clermont-Ferrand
Partners: Michelin, Total, Banque de France

Vårt Delivery Center i Clermont-Ferrand är en flexibel fabrik för programvara baserad på kontinuerliga plattformar (Jenkins eller TFS) vilket ger kunderna fullständig insyn i projektet. Integreringskostnaderna blir lägre tack vare fortlöpande automatisering i testningen.

Tillgänglig expertis:

 • Utveckling
 • UX/UI Design
 • Affärsanalys
 • Projektledning
 • Lösningsarkitektur

Technologies deployed:

 • Utveckling: Angular, Node.js, .Net (ASP.net, WPF), J2EE, PHP
 • Mobil utveckling: iOS, Android, Cordova, Xamarin
 • System för innehållshantering: Symfony, SharePoint, WordPress, Orchard, Drupal
 • Integrering: TIBCO, Mulesft, SAP, Oracle, Microsoft, Cloud Microservices
 • Databas: SQL Server, Cassandra, Oracle, MySQL, PostgresSQL

Centers of Excellence

I Centres of Excellence fokuserar vi på ett enskilt expertområde baserat på tid och kvalitet. Här använder vi våra beprövade och testade metoder för projektledning, processer och verktyg.

Center of Excellence i fokus: Biltillverkning

Land: Tyskland
Ort: Sindelfingen
Partners: Mercedes, Porsche & AMG

Vi samarbetar med några av världens ledande biltillverkare vid vårt Center of Excellence i Sindelfingen. Vi utvecklade en serie prestandatester i syfte att minska buller och vibrationer för våra kunder. Våra specialistingenjörer installerar sensorer och utrustning i bilarna för att mäta bilens beteende på testbanor, och även på väg, vilket bidrar till att våra partners förbättrar produktionskvaliteten.

Tillgänglig expertis:

 • Simulering: TMF-simulering, akustiksimulering, beräkning av isoleringsmodeller
 • Testning: mobil mätning och testning, lokalisering av bullerkällor, analys av åkkomfort, ljuddesign, benchmarking

Teknik som använts:

 • Simulering: Hypermesh, SEA & BEM
 • Testning: Artemis, Squadriga II, LMS Test Lab, PAK, VA One SEA, Foam, Alphakabine, Isokell, ELWIS/PORPOS-System
Vårt globala team är redo att hjälpa dig och ditt företagKontakta oss