Industrirobotar & Elektronik

Den fjärde industriella revolutionen är här och det som kommer först är förbättringar av industrirobotar och elektronik.

Den här sektorn kommer att uppleva en explosion inom användningen av robotar för industritillämpningar och en ökande förekomst av robotar i hemmet och på arbetsplatsen. 

Den här sektorn kommer att uppleva en explosion inom användningen av robotar för industritillämpningar och en ökande förekomst av robotar i hemmet och på arbetsplatsen. Samtidigt driver ökningen av Internet of Things inom det kommersiella och personliga området en verklig omdaning inom elektroniken.

Industriföretagen måste anpassa sig till att utnyttja denna framväxande effektivitetshöjning, oavsett storlek.

Våra tre trender:

1. Jag, robottillverkaren

Det finns tvingande skäl för att införa robotar i arbetsstyrkan och biltillverkningsbranschen och elektronikindustrin har varit banbrytande. I nuläget återfinns dessa i arbetsförhållanden som är farliga, omöjliga eller onödigt repetitiva för människan. Och det finns utrymme för betydande tillväxt. Sydkorea leder med 630 robotar per 10 000 anställda, jämfört med det globala genomsnittet på 74.

AI-aktiverade rörelseavkännande, samarbetande robotar (co-bots) arbetar på fabriksgolvet och assisterar människor eller ersätter dem för vissa aktiviteter. Mer arbete kommer dock att behövas för förberedelser för automatisering av system: från att förstå krav på data till att utrusta robotar med de sensorer som de behöver för att kunna göra jobbet.

Vi har ett globalt nätverk på nästan 30 000 medarbetare med sektorövergripande expertis inom tillverkningsteknik och IT-tjänster. Vi utarbetar vi rätt lösning åt dig från design och prototyputveckling av industrirobotar och elektronik till planering och drift av de nätverkstjänster som du behöver för övervakning och styrning av dem.

2. The Internet of Things

Konsumentefterfrågan på ansluten utrustning accelererar. Trots att de inte finns överallt idag (ännu) känner konsumenterna till Roombas som är ett uppkopplat belysningssystem och självreglerande uppvärmning. Hittills har dessa fått en stereotyp bild då de inte anses “smarta”. Robotdammsugare fastnar fortfarande under stolar, synkroniserad belysning tappar snabbt glöden och värmestyrning klarar sällan av att ge perfekt temperatur.

Förutsättningar som AI, stordata och alltmer sofistikerad elektronik innebär dock att vi befinner oss på gränsen till en omvandling av hushåll och kontor. Företag som vill behålla konkurrenskraften i en sådan miljö måste minska kostnaderna, anpassas till storleken och förnya sig för att leverera rätt lösningar.

Vi har över 5 000 medarbetare vars specialisering spänner över allt ifrån mobilutveckling till hantering av de flesta relationsdatabaser och ostrukturerade databaser samt verktyg. Beroende på dina krav kan vi hjälpa dig hitta rätt talang för dina behov, eller själva åta oss nya utvecklings- och innovationsprojekt.

3. Nya produktionsmodeller

Med de kapitalintensiva kraven och utmaningen som kostnadsreduktion inom Robotics och Elektronik innebär måste även andra produktionsmodeller beaktas i kombination med etablerade procedurer. Tillverkare av originalutrustning (OEM) bör överväga att samarbeta med partners inom elektronisk tillverkning för outsourcing av produktkonstruktion av tid- och kvalitetskritiska produkter, eller för att utöka resurserna under perioder med hög belastning.

Man bör beakta hur kunskap som erhålls från robotenheter i en anläggning eller ett land kan överföras till andra enheter som utför liknande tillämpningar. Robotteknik som tjänst måste beaktas för integrering av robotar i företagets övergripande datasystem.

Vårt nätverk bestående av smarta hjärnor som är specialiserade inom Engineering och IT kan snabbt börja använda talanger på nivåer som uppfyller produktionens behov, inklusive världsledande projektledningskompetens.

Hur Modis kan hjälpa

Vi hittar inte bara de skarpaste hjärnorna i världen för att koppla ihop dem med ditt företag; vi ingår i partnerskap med dig för att utarbeta lösningar till de utmaningar du står inför inom Industriell robotteknik & Elektronik.

Våra lösningar omfattar:

  • Tillverkning & leveranskedja
  • Kvalitets- och projektledning
  • IT-verksamhet
  • Design och prototyputveckling av hårdvara
  • Applikationsstöd
  • Datacenter & Nätverksstöd
  • Projektledning
  • Agile/SCRUM