Life Sciences

Life Sciences-industrin befinner sig i början av en spännande och oförutsägbar period med snabb utveckling. 

Den digitala revolutionen har gjort inbrytningar inom läkemedel, bioteknik och livsmedelsindustri.

Dessa förändringar minskar inte enbart kostnader och ökar marginaler. De förbättrar och räddar människoliv ute i världen.

Företag som är verksamma inom Life Sciences måste balansera bördan av ökande priser mot kostnaden för innovation i en miljö med komplexa regelverk. De som förmår göra detta kan förverkliga enorma ökningar av långsiktigt värde.

Det finns tre trender:

1. Stordata för Bioteknik

Förståelsen för och användningen av levande system och organismer i syfte att utveckla eller tillverka störande produkter kullkastas av påverkan från digitala och dataanalyser. Potentiell användning kan medföra stora förbättringar av hur potentiella forskningsmål undersöks och hur botemedel hittas.

Stordata blir en allt viktigare aspekt inom kliniska prövningar. Processer och analyser av de enorma datamängder som livet ger, i hög fart, att ansluta utrustning för fjärrövervakning av tester, och molnbaserade tester kräver sofistikerad integration av Life Sciences och IT.

Våra flexibla forskare och IT-experter kan definiera den datahantering som behövs så att du ska uppnå dina mål.

2. Förändrade regelverk

Globala och nationella lagstiftningssituationer förändras. Att navigera genom nya ändringar som t.ex. programmet för identifiering av medicinska produkter för läkemedel kräver detaljerade kunskaper om produkterna såväl som om regelverket i sig.

Alla faktorer, som gradvis genomförande, krav på data för olika element (t.ex. ingredienser och kliniska uppgifter) och att effektiv drift upprätthålls, kräver noggrant övervägande.

Samtidigt inför EU:s GDPR strängare krav på hur data samlas in, behandlas och används. Detta har inverkan på hur företagen utökar datauppsättningar, hur forskning och utveckling utförs och hur produkter marknadsförs.

Vi hjälper dig navigera i den miljön. Våra tekniska skribenter skriver utmärkta texter för förpackningar, faktablad och presentationer till såväl regeringar som en större publik. Vi tillhandahåller forskare eller åtar oss att utföra observationsstudier åt dig, onshore, nearshore or offshore. Tvärs igenom hela projektet har vi kunskap om vetenskapen och regelefterlevnaden som ligger bakom vägen till din framgång.

3. Uppkopplade lantbruk

Lantbruk är synnerligen beroende av tillfällig och osäker arbetskraft. Arbetet är hårt, enformigt och ska utföras i all väderlek. Entré: robotar och drönare för att lätta på bördan.Liksom bilar är lantbruksmaskineri på väg mot fullständig automatisering. Robotar kommer att plocka frukt, ta upp grönsaker och transportera dem över fälten under dagen, och lysa ultraviolett ljus på bladen nattetid för att utplåna skadliga organismer. Drönarlika robot-”bin” kommer att automatiskt upptäcka växter och pollinera dem. Eftersom produkterna bara plockas vid exakt rätt tidpunkt kommer svinnet att reduceras.

När man inser att en stor del av jordbruksmarken ligger avsides måste lokala kommunikationsnätverk etableras i syfte att ansluta det bredare Internet of Things. AI behöver utvecklas för att styra och förbättra assistansen från våra robotar.

En blandning av tankesätt inom Life Sciences, IT och Engineering kommer att behövas för att utveckla framtidens lantbruk. Vi kopplar ihop specialister från de tre sektorerna för att sätta oss in i vad som fungerar bäst för grödor, konstruera och utveckla prototyper av de verktyg som krävs samt skapa och styra programvaran som stöd till dina assistenter.

Hur Modis kan hjälpa

Vi hittar inte bara de skarpaste hjärnorna i världen för att koppla ihop dem med ditt företag; vi ingår i partnerskap med dig för att utarbeta lösningar till dina utmaningar. Våra Life Sciences-lösningar omfattar:
  • Pre-clinical Research
  • Clinical Studies
  • Submission and approval
  • Pricing & reimbursement
  • Manufacturing
  • Go to market
  • Healthcare
Insamling och analys av stordata, automatisering inom lantbruk, navigering i miljöer med komplexa regelverk: allt detta måste beaktas av företag som vill införa innovationer som ska betala sig.