Tillverkningsindustri

I en miljö av expanderande tillverkning inom Eurozone och APAC är det nödvändigt att identifiera och mildra potentiella risker innan en produkt börjar produceras i syfte att minska en negativ inverkan på produktionen

Det är också viktigt att en konstant innovationsriktning upprätthålls så att tillväxten består.

Trender inom tillverkningsindustrin omfattar: smartare tänkande inom tillverkningsindustrins konstruktionsprocesser med införande av nya digitala metoder för att stresstesta produkter och servicedata, och analyser i syfte att lära från levande produkter och förstå inverkan på tekniskt arbete i framtidens produktion.

1. AI-assisterad konstruktion

När datorerna började få större inverkan på industriell konstruktion med Computer-Aided Design (CAD) medförde detta en förändring av tankesätt och i praktiken. De hjälpte oss skapa säkrare produkter med kortare tidsramar och mindre slöseri. Nu konstrueras de flesta produkter med den metoden.

Nästa steg i designrevolutionen blir artificiellt intelligent. Optimering av konstruktioner kan vara svåra och tidskrävande. Med AI-drivna CAD-verktyg kan teknikerna optimera spänningsfördelning, värmefördelning och deformationer medan nya mönster simuleras omedelbart. Det bidrar till att väsentligt minska tiden för konstruktionsarbetet och stimulera till bättre produkter.

Vi har ett globalt nätverk på över 18 000 medarbetare med gränsöverskridande expertis inom tillverkningsindustri, industrialiseringssupport och hantering av leveranskedjan. Vi kan mobilisera våra medarbetare på kort tid för att hjälpa din verksamhet förbättra konstruktionsprocessen internt, eller som utlagd tjänst.

2. AR/VR

Medan fokus på nyttan av Augmented Reality (AR) och Virtual Reality (VR) har diskuterats har dessa tekniker visat stor potential för att förbättra standardiserade driftsprocedurer inom industrin.

AR och VR kan tillämpas på underhåll och fjärrkontrollerad assistans för att minska påverkan av den mänskliga faktorn och ge viktiga driftsdata till underhållspersonal. AR omfattar verktyg som assisterar med snabb prototyputveckling och visualisering i konstruktionsfasen.

3. Data och analysIngenjörer har ofta varit skilda från det dagliga arbetet inom industrin. Övervakning i realtid av sensordata från maskiner kommer att ändra detta så att ingenjörerna kommer närmare fabriksgolvet för att informera om hur forskningsprogrammen genomförs. Det ger dem information om hur tillverkningsmetoderna påverkar den praktiska användningen och utgör underlag vid förhandlingar med både kunder och leverantörer.

När maskiner havererar finns inget behov av att vänta på gamla kommunikationskedjor innan fel kan informera befintliga och framtida konstruktioner. I kombination med snabb prototyputveckling blir det möjligt att reparera eller byta till nya produkter innan produktionen startar.

Vår tillverknings- och datacentersupport kan arbeta i tandem med ditt företag i syfte att bedöma hur data och analyser bäst kan användas för att förbättra din tillverkningsprocess.


Samarbete med Modis inom tillverkningsteknik

Våra ingenjörer drar nytta av den ständiga förändringen inom denna sektor. Med vår förstklassiga digitala kompetens samarbetar vi med er - hos er i en ledande ställning - för att låta företaget vara steget före utvecklingen inom tillverkningsindustrin med en rad tjänster som omfattar:


  • Tillverkningsteknik
  • Verkstadsteknik
  • Projektledning
  • Lösningsarkitektur
  • Programvaruteknik
  • Datacenter & Nätverksstöd


Sammanfattning av landningssidan för branscher: Inom tillverkningsteknikens föränderliga miljö är det nödvändigt att identifiera och mildra potentiella risker innan en produkt börjar produceras. Vi tillhandahåller talangerna som hjälper ditt företag möta förändringar och vi åtar oss snabb utveckling av prototyper och marknadsför även produkterna.