Telekom & Media

Vi står i början av en tid av global interkonnektivitet

Antalet enheter i Internet of Things (IoT) kommer att formligen explodera och driva efterfrågan exponentiellt på såväl kundnivå som företagsnivå.

Belastningen på befintliga nätverk som orsaks av det snabba mottagandet gynnar innovation inom detta område.

Marknader under utveckling utnyttjar nystarten för infrastruktur till telekommunikationer genom att fokusera på mobil utbyggnad. Idag går huvuddelen av internetdata i Kina genom luften istället för under marken.

Nya transoceana undervattenskablar läggs så att internet kan hanteras globalt och det gäller även sådana som tillhandahålls av privata företag. Digitala viskningar förvandlas till ett dån.

Tre trender kan skönjas när det gäller den stora omfattningen av efterfrågan och av datamängden som passerar genom dessa nätverk:

1. Säkerhetsfrågor ger stöd till tillväxten av Internet of Things

Efter åratal av PowerPointbilder - och skämt - om hur IoT kommer att begränsas till kylskåp som beställer mjölk, klarnar karaktären och omfattningen av denna förändring. Överväg konsekvenserna av att antalet anslutna enheter ökar från 8,4 miljarder 2017 till 20,4 miljarder år 2020.

Det är inte bara datorer och smartphones utan också bilar, hem, kontor och - javisst - kylskåp som nätverkar. Och allteftersom interkonnektiviteten växer och skapar ytterligare automation och ger fler möjligheter åt välplacerade företag blir vi ännu mer beroende av internet och dess anslutningar.

Det finns verkliga risker: varje extra enhet erbjuder en öppning som hackers och cyberbrottslingar kan utnyttja för att få illegal åtkomst till nätverk. Och de får naturligtvis tillgång till värdefulla data. De kan också påverka rökdetektorer, säkerhetssystem eller medicinsk apparatur, och bli rent livshotande.

Detta ger försiktiga CIO:er andrum innan de tillåter sådana enheter i deras nätverk. Innan deras företag kan uppleva fördelarna med IoT måste de förbättra sin nätverksledning, sina brandväggar och hårdvaruintegrering. För att hjälpa dem - och alla andra - med detta höjer tillverkarna säkerheten för både programvaru- och hårdvarukonstruktion.

Vårt globala nätverk av nästan 30 000 medarbetare har sektorövergripande expertis inom tekniska tjänster och IT-tjänster. Vilka dina behov än är - från design och prototyputveckling av IoT-enheter, till planering och drift av övervakning och styrning av nätverkstjänster, till att säkerställa bästa möjliga säkerhet i dina nätverk - så utarbetar vi rätt lösning åt dig.

2. Mättnad driver efterfrågan på hårdvara

Den enorma tillväxten av antalet anslutna enheter gör att tillförlitlig och snabb åtkomst till trådlösa nätverk blir allt viktigare för företag och konsumenter. Detta understryks av det faktum att smartphones övergår till att vara mobila hotspots som kan ansluta ytterligare enheter till internet. Nätverksoperatörer kommer att behöva hantera en förväntad ökning av dataanvändning på 700 % mellan 2016 och 2021.

I Frankrike är en mycket stor utbyggnad av 4G i gång. 80 % av befolkningen har redan åtkomst. Frankrike genomförde detta genom att skissa på vilka hinder för kunderna som behövdes undanröjas, t.ex. döda zoner för anslutningsbarhet, och distribuera 700 MHz-band till operatörerna. 5G kommer att bidra till ökad kapacitet och minska överbeskattning.

Våra medarbetare har olika specialiseringar som sträcker sig från mobilutveckling till testning och genomförande av ändringar i infrastrukturen. Beroende på dina krav kan vi hjälpa dig hitta rätt talang för dina behov, eller själva åta oss nya utvecklings- och innovationsprojekt.

3. Digitalisering är framtidenKunderna vill kunna kommunicera med företag och utföra uppgifter utanför kontoret med digital utrustning. Löftet om kostnadsminskning för konsumenter som har AI kan endast helt uppfyllas när kommunikationen är digital. Det är därför av största vikt att företag kan migrera kunder till digitala kanaler.

För att upprätthålla kontrollen måste mobila online- och offline-kundkontakter och säljkanaler vara digitalt länkade och lagrade i en enda databas. När detta sker kommer företagen att ha större kunskap om sina kunder, de kommer att effektivare kunna sälja mer till dem, lägga ner mindre tid på att söka uppgifter om dem och samtidigt göra dem nöjdare.

Vårt nätverk, bestående av smarta hjärnor som är specialiserade inom Engineering och IT, kan snabbt börja använda sin talang på nivåer som uppfyller digitaliseringsbehovet: Detta omfattar även världsledande projektledningskompetens som levererar beprövade och testade metoder och processer.

Vi samarbetar med dig och löser tekniska utmaningar

Vi tycker att det aldrig har funnits en mer spännande tillväxtperiod inom telekommunikation. Därför koncentrerar vi oss på att, med ett mångfacetterat perspektiv, lösa problem som industrin upplever. Vare sig det gäller utveckling och underhåll av nya programvarutjänster, utveckling av prototyper för ny IoT-hårdvara eller utvidgning av databaser så att de kan hantera global efterfrågan, så ser vi fram emot ett samarbete i syfte att hitta rätt lösning.

Lösningar som vi levererar inom telekommunikation och media omfattar:

 • Mobilitet (Native, Multi/SO Platform, Mobile First)
 • UX/UI-expertis
 • Ändamålsenlig design
 • Agile/SCRUM
 • Stordata
 • Cybersäkerhet
 • System för innehållshantering och utbildningsplattformar
 • E-learningstjänster (utbildning och redaktionell)
 • E-handel
 • Plattformar för abonnemang och annonsering
 • Säkerhet för infrastrukturverksamhet
 • Nätverksarkitektur, terminaler och utrustning
 • IT-verksamhet
 • Design och prototyputveckling av hårdvara
 • Applikationsstöd
 • Datacenter & Nätverksstöd