Career Services | Modis

Gå med i vår globala community

På Modis fokuserar vi på att du ska kunna ansluta dina kunskaper till företag och projekt som är rätt för dig inom IT och Engineering.

Vad krävs för att bli en del av Modis globala team?

Strävar du efter att bli bättre?
Vårt fokus ligger på att utveckla ett mångfaldigt team av individer som vill bli bättre. På Modis kan vi erbjuda karriärer som går på tvärs över ett antal olika domäner, projekt och utmaningar inom IT och Engineering.

Vi förväntar oss ambitiösa individer. Det är därför vi ger dem ansvar och uppmuntrar alla medarbetare att tillämpa sina kunskaper från en disciplin på en annan, så att vi kan innovera tillsammans och hitta nya sätt att arbeta.

Vill du tackla verkliga affärsutmaningar?
Yrkessektorerna är inte längre isolerade. Det är inte vi heller. Modis handlar om nya perspektiv, tvärsektoriellt tänkande och smarta kontakter, inom marknader och industrier i hela världen.

Vi uppmuntrar våra kandidater att utforska världen, resa runt, uppleva ett stort antal olika projekt med världsledande företag och få en tvärdisciplinär syn på problemlösning.

Och vi förväntar oss att de ska tillämpa sina perspektiv på sitt dagliga arbete, förstå affärsutmaningar och ta med sig innovativa lösningar till bordet.

Vad skulle du säga om att bli en del av en community med världens smartaste tänkare?
Vi är stolta över att ha byggt upp en miljö som inte drivs av enkelspårigt tänkande. Drivkraft är snarare en mångfacetterade grupp av industri- och marknadsspecialister som lär sig av varandra, utvecklar kunskaper genom samarbete och skapar idéer som driver oss alla framåt.

Våra Center of Excellence och Delivery Centers har sådana kopplingar. De utgör campus för community där ingenjörer, datavetare, designer, utvecklare, tekniker, kemister, för att nämna några, alla samarbetar för att forska, innovera och utforska nya lösningar för våra kunder.

Vad väntar du på?