Gå med i vår globala community

För oss är att förstå dina ambitioner och samarbeta med dig för att uppnå dem bara början av vår uppgift.

Vad krävs för att bli en del av Modis globala team?

Strävar du efter att bli bättre?
Vårt fokus ligger på att utveckla ett mångfaldigt team av individer som vill bli bättre. På Modis kan vi erbjuda karriärer som går på tvärs över ett antal olika domäner, projekt och utmaningar inom IT och Engineering.

Vi förväntar oss ambitiösa individer. Det är därför vi ger dem ansvar och uppmuntrar alla medarbetare att tillämpa sina kunskaper från en disciplin på en annan, så att vi kan innovera tillsammans och hitta nya sätt att arbeta.

Vill du tackla verkliga affärsutmaningar?
Yrkessektorerna är inte längre isolerade. Det är inte vi heller. Modis handlar om nya perspektiv, tvärsektoriellt tänkande och smarta kontakter, inom marknader och industrier i hela världen.

Vi uppmuntrar våra kandidater att utforska världen, resa runt, uppleva ett stort antal olika projekt med världsledande företag och få en tvärdisciplinär syn på problemlösning.

Och vi förväntar oss att de ska tillämpa sina perspektiv på sitt dagliga arbete, förstå affärsutmaningar och ta med sig innovativa lösningar till bordet.

Vad skulle du säga om att bli en del av en community med världens smartaste tänkare?
Vi är stolta över att ha byggt upp en miljö som inte drivs av enkelspårigt tänkande. Drivkraft är snarare en mångfacetterade grupp av industri- och marknadsspecialister som lär sig av varandra, utvecklar kunskaper genom samarbete och skapar idéer som driver oss alla framåt.

Våra Center of Excellence och Delivery Centers har sådana kopplingar. De utgör campus för community där ingenjörer, datavetare, designer, utvecklare, tekniker, kemister, för att nämna några, alla samarbetar för att forska, innovera och utforska nya lösningar för våra kunder.

Vad väntar du på?

Sätt dig själv först.

När du ansluter dig till Modis, så blir du inte bara en del av en verksamhet. Du blir del av en community av experter, oavsett om du går med som konsult, associerad medlem eller i våra team för support och ledning.

Vi vill först förstå dina ambitioner. Sedan arbetar vi för att du ska komma dit. Genom att investera i dig, din professionella utveckling och utgöra mentor och vägledare för dig genom hela din karriär.

Genom att studera hur individer, vetenskap, teknik och företag deltar på marknader världen över kan vi föra samman rätt specialister med rätt projekt.

Utmanar du dig själv till förbättring?

Vårt fokus ligger på att utveckla ett mångfaldigt community av individer som vill bli bättre. På Modis tillhandahåller vi en karriär som sträcker sig över ett stort antal olika industrier, projekt och utmaningar. Vi för samman individer på tvärs över sektorerna vetenskap, teknik och handel på marknader världen över.

De får stort ansvar, och vi uppmuntrar alla medarbetare att tillämpa sina kunskaper från ett område på ett annat, så att vi kan innovera tillsammans och hitta nya sätt att arbeta.

Skulle du vilja arbeta med världens smartaste människor?

På våra Center of Excellence och Delivery Centers kan du få sådana kontakter, och utveckla relationerna. De utgör campus för community där ingenjörer, datavetare, designer, utvecklare, tekniker, forskare och medicinska författare, för att nämna några, alla samarbetar för att forska, innovera och utforska nya lösningar för våra kunder.

Laganda

 • Vår arbete och utbyte av bästa praxis baseras på ömsesidig respekt och förtroende
 • Laganda, förtroende och talang är våra nyckelord
 • Vi arbetar hårt utan att glömma bort att har roligt

Passion

 • Vi är passionerade när det gäller att leverera tjänster av allra högsta kvalitet
 • Vi är passionerade när det gäller våra medarbetare och kunder
 • Vi leder och inspirerar individer i sin karriärutveckling

Ansvar

 • Vi är passionerade när det gäller att leverera tjänster av allra högsta kvalitet
 • Vi är passionerade när det gäller våra medarbetare och kunder
 • Vi leder och inspirerar individer i sin karriärutveckling

Kundfokus

 • Vi bygger upp och förbättrar långsiktiga partnerskap med våra kunder
 • Vi förstår kundens verksamhet och deras behov och agerar i enlighet med det
 • Vi är engagerade för att tillhandahålla tjänster av hög kvalitet som fungerar för våra kunder

Entreprenörskap

 • Vi genererar innovativa idéer och lösningar
 • Vi känner oss bekväma i föränderliga miljöer
 • Vi uppmuntrar initiativ i beslutstagande och kreativa lösningar. Vi ser till att alltid anstränga oss lite extra
Back

Vilken karriär är bäst för dig?

Vi ser oss själva som din karriärpartner, och tillför respekt, erkännande, vägledning och stabilitet som du förtjänar. Vi har fyra huvudsakliga spår att välja bland: Samarbetspartner, konsulter, frilansare och Modis Management.

Samarbetspartner

Modis samarbetspartner hjälper oss tackla anpassade kundlösningar, onshore, offshore or nearshore. Våra Delivery Centers och Centers of Excellence är verksamma på flera olika marknader och fungerar som campus som kan ge din karriärutveckling en kick.

Genom din karriär kommer du att lägga märke till att vi erbjuder en professionell utvärdering och ett antal olika uppdrag. Vi kan snabbt omfördela resurser över marknader beroende på kunden och karriärbehoven.

Din karriär

Så snart du börjar arbeta med Modis kommer vi att samarbeta för att sätta upp utvecklingsmål med regelbundna uppföljningar, inklusive kvartalsmöten och årliga/halvårskontroller.

Vi har tre primära utvecklingsstadier: Junior, Mid och Senior. Och genom alla jobb och under utvecklingen kommer du att tjäna erfarenhet över våra sektorer (IT och Engineering) med en chans att tillämpa din tekniska kunskap till faktiska klientutmaningar.

Du kommer utveckla dina kunskaper inom projektkoordination och humana och ekonomiska resurser.

Chefsspåret

 • Du går från Business Manager (BM) till Experienced BM till Coaching BM
 • Genom hela processen ligger fokus på framgång och att öppna nya företagskonton, övervaka projektens framgång och rekrytera och leda chefernas karriärer
 • Du går från team-ledare till projektledare till projektchef
 • Genom hela processen ligger fokus på att ge dig råd i det tekniska området, hantera kunskap och överföra den till dina medarbetare
 • Möjligheten att bidra till RFI och RFO

Specialistspår

 • Du går från Teknisk referens, till Specialist till Expert
 • Genom hela processen ligger fokus på att ge dig råd i det tekniska området, hantera kunskap och överföra den till dina medarbetare
 • Möjligheten att bidra till RFI och RFO
Back

Konsulter

Våra konsulter har otroligt varierade karriärer och arbetar med ett stort antal olika globala och lokala kunder för att lära känna en revolutionerande värld. I över 20 år har vi rekryterat smart hjärnor från IT och Engineering till vår globala community. Vi letar efter och fostrar expertis tvärs över sektorer när vi anlitar konsulter. När vi tar dig till en kunds verksamhet kan du tillämpa din tekniska kunskap, leveransmetoder, processer och ramverk för att skapa den prestanda våra kunder behöver. Våra kunder levererar sitt arbete med allra högsta standard. I gengäld vet de att de kan vänta sig proaktiv återkoppling och rutinmässig vägledning genom hela sin karriär. När ett projekt eller en konsultperiod närmar sig sitt slut letar vi aktivt efter nästa möjlighet för dig, skräddarsydd till dina behov och förväntningar. Vi anstränger oss alltid lite extra för att se till att du har stabil tillgång till arbete och bra arbetsförhållanden. I kombination med detta erbjuder vi hjälp och utbildning för att se till att du bibehåller din konkurrenskraft på marknaden.

Läs vidare om våra konsulter här och här!

Gå med i vår globala community av experter

Få kontakt med en talangmanager från Modis för att hitta nya roller och möjligheter och upptäcka nya sätt att ta din karriär till nästa nivå.

Skicka ditt CV nu

Chefskollegor

Modis skulle inte fungera utan våra heltidsanställda medarbetare som ser till att våra kunder är nöjda och att våra samarbetspartner, konsulter och frilansare har roller som är rätt för deras karriärer.

När du går med i Modis som en chefskollega kan du förvänta dig att bli en del av en community med djupgående kunskaper inom sektorn och en inneboende förståelse för individer och deras behov. Du är bryggan mellan våra kunder och vårt bästa arbete. På så sätt kan du förvänta dig en stark karriärutveckling som stöds av vägledning, struktur och hjälp samt utbildning efter behov.

Frilansare

Om du har valt den flexibilitet och de möjligheter som det innebär att vara frilansare kan du lita på att vi kommer att försöka hjälpa dig genom din karriär så att du hittar rätt slags arbete som du trivs med att göra för de tidsperioder du behöver. Vi ser till att matcha dig med kunder som passar dig och ditt sätt arbeta rent kulturellt och, genom regelbunden kontakt, tillhandahåller vi en stabil ström av roller som matchar ditt val av arbetsperioder och villkor.

Kontakta oss idag

Yrkessektorerna är inte längre isolerade. Det är inte vi heller. När du går med i Modis kan du få nya perspektiv, tvärsektoriellt tänkande och smartare kontakter, inom marknader och industrier i hela världen.

Vi uppmuntrar våra kandidater att utforska, resa i världen, uppleva ett stort antal olika projekt med världsledande företag och få en tvärdisciplinär syn på problemlösning. Om du tycker det låter intressant, kontakta oss nu.